Securitatea şi confidențialitatea datelor personale reprezintă unele dintre angajamentele fundamentale ale Cabinetelor noastre.

În sensul prezentei politici, datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, psihologic, mental, identitate economică, culturală sau socială.

Politica de securitate se referă, în principal, la modalitatea de păstrare în condiții de siguranță, atât în format fizic, cât și în format electronic, a datelor personale ale clienţilor Cabinetului de Avocat, dar şi ale altor persoane  cu care Cabinetul de Avocat conlucrează sau cu care intră în contact ca urmare a încheierii contractului de asistenţă juridică sau ale acelora care ne contactează și care ne vizitează și ale reprezentanților acestora și se aplică datelor colectate în scris sau prin intermediul site-ului www.sibiuavocat.ro , prin e-mail sau prin alte modalități de contact offline.

Politica noastră descrie:

– modalitatea de păstrare în condiții de siguranță a datelor personale colectate, în format fizic;

– modalitatea de păstrare în condiții de siguranță a datelor personale colectate, în format electronic.

Cabinetul de Avocat procesează datele personale menționate ca obiect al politicii de confidențialitate, în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (“GDPR”).

Mai multe detalii despre acest aspect puteți regăsi în Politica noastră de confidențialitate.

I. Modalitatea de păstrare în condiții de siguranță a datelor personale colectate, în format fizic

          Ne asigurăm în mod permanent că datele dumneavoastră personale sunt păstrate în condiții de siguranță și asigurate împotriva accesului neautorizat, ștergerii sau alterării accidentale, distrugerii și pierderii.

          În acest sens, toate documentele conținând aceste date sunt depozitate în fișete închise, cu posibilitate de încuiere, rezistente la posibile avarii sau accidente; camerele de depozitare sunt și ele asigurate prin închidere cu uși metalice, iar accesul în încăperi este strict restricționat.

II. Modalitatea de păstrare în condiții de siguranță a datelor personale colectate, în format electronic

          Fișierele conținând datele dumneavoastră personale sunt păstrate pe calculatoare bine securizate, protejate de parolă și de sisteme antivirus de ultimă generație.

          Parolele de acces sunt schimbate la perioade de timp strict determinate, de 6 luni, pentru a se asigura păstrarea confidențialității acestora.

          Fișierele sunt criptate pentru a se asigura că nu pot fi accesate neautorizat.

          Corespondența prin poștă electronică este și ea protejată, prin sisteme antivirus și trimiteri securizate.

          Pentru datele stocate, sistemele noastre fac back-up-uri constante, pentru a ne asigura că nicio informație nu este pierdută.

III. VERSIUNI LA ​​ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Această politică de confidențialitate este în vigoare din data de 22 mai 2018.

Această politică de confidențialitate poate fi actualizată la anumite intervale de timp. Orice actualizare va deveni aplicabilă în termen de 15 zile de la publicarea noii versiuni.