Onorariile pe care le percepem depind de la caz la caz, însă vor fi stabilite în funcţie de dificultatea,  amploarea şi durata acestuia.

          Totodată, vom ţine cont de următoarele criterii de stabilire:

a) timpul şi volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau a activităţii cerute de client;                                      

b) natura, noutatea şi dificultatea cazului;

c) importanţa intereselor în cauză;     

d) împrejurarea că acceptarea mandatului acordat de client îl împiedică pe avocat să accepte un alt mandat din partea unei alte persoane, dacă această împrejurare poate fi constatată de client fără investigaţii suplimentare;

e) notorietatea, titlurile, vechimea în muncă, experienţa, reputaţia şi specializarea avocatului;

f) conlucrarea cu experţi sau alţi specialişti, impusă de natura, obiectul, complexitatea şi dificultatea cazului;                          

g) avantajele şi rezultatele obţinute pentru profitul clientului ca urmare a muncii depuse de avocat;         

i) constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acţioneze pentru a asigura servicii legale performante.

          Onorariul poate fi stabilit în următoarele moduri, urmare a discuție cu clientul:

  • orar, stabilit pe ora de lucru si cuvenit pentru serviciile profesionale prestate clientului, ce poate fi achitat si periodic.
  • forfetar, consta intr-o suma fixa cuvenita avocatului pentru solutionarea unui dosar sau prestarea unui serviciu profesional.
  • de succes, adica o suma fixa sau variabila stabilita pentru obtinerea unui anumit rezultat de catre avocat si poate fi convenit impreuna cu celelalte onorarii(cauze civile).