Sunt avocat, în cadrul Baroului Sibiu, din anul 1989 şi fac parte din echipa Cabinetelor Asociate de Avocatură ,, Andreşoiu şi Asociaţii “. 

            Am absolvit Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Drept – Specializarea Drept, cursuri de zi (1985-1989) şi sunt Doctor în Drept: Specializarea Drept Procesual Civil, Universitatea”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept, 2004.

             Întrucât dreptul reprezintă mai mult decât o pasiune, pe lângă activitatea profesională desfăşor şi activitate ştiinţifică, respectiv comunicări științifice la conferințe naționale și internaționale, articole și studii publicate in reviste de specialitate, cursuri pentru uzul studenților la formele de învățământ zi și ID şi nu în ultimul rând activitate didactică:( 1999 – prezent)  Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept ;Lector universitar Cursuri şi seminarii la disciplinele: Drept civil, Dreptul transporturilor, Drept procesual civil , Sisteme judiciare comparate;(1997 – 2007) Universitatea Romano-Germană, Sibiu, Facultatea de Administratie si  Afaceri,Lector asociat Cursuri şi seminarii la disciplinele: Drept civil, Drept procesual civil ;(1999-2006) Fundatia Universitara “ALMA  MATER” Invatamant  la Distanta ,Lector universitar, disciplinele : Drept civil,Dreptul transporturilor, Drept procesual civil.